Jak głosować w wyborach samorządowych?

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak

W niedzielę 16 listopada wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. W tym dniu swój głos oddamy także na prezydentów, burmistrzów i wójtów

Aby ułatwić głosowanie, każda karta będzie miała inny kolor. W wyborach do rady gminy będzie to kolor biały, do rady powiatu – żółty, do sejmiku - niebieski. Prezydentów, wójtów i burmistrzów wybierać będziemy na kartach w kolorze różowym.

W wyborach radnych w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata.

W wyborach radnych w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu za nieważny uznaje się głos, jeżeli:

  • na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata,
  • nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata,
  • znak „x” postawiono w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów.

W wyborach radnych w mieście na prawach powiatu, a także radnych powiatu i sejmiku województwa wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytuacji skreślenia tego kandydata, głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę. Analogicznie, jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej kolejności.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli:

  • na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list,
  • nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.

W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. W przypadku jednego kandydata wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” albo „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

Szczegółowe informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu znajdują się w obwodowych komisjach wyborczych.


W tym roku w województwie śląskim do udziału w wyborach uprawnione są 3 698 493 osoby.

Sejmik Województwa Śląskiego liczy 45 mandatów. Rywalizuje o nie obecnie 1082 kandydatów.

W siedmiu okręgach kandydatów wystawiają 23 komitety wyborcze. Konkurencja jest duża. Na jeden fotel w Sejmiku przypada bowiem ok. 24 konkurentów. Najstarsi zgłoszeni kandydaci mają 85 lat i startują w Bielsku-Białej. Oprócz nich wśród chętnych do uzyskania mandatu są jeszcze cztery osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia. Najmłodsi kandydaci, a jest ich jedenastu, skończyli w tym roku 18 lat. W tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego wystartują w sumie 1082 osoby, z czego 482 stanowią kobiety (to 44,5% wszystkich zgłoszonych kandydatów). Średnia wieku potencjalnych radnych wynosi 43 lata.
Zobacz również