Wynik wyszukiwania Tag: wybory_2018

Wyszukiwanie zaawansowane
Okręgi wyborcze w województwie śląskim

Okręgi wyborcze w województwie śląskim
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na niedzielę dnia 21 października 2018 roku. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy.