Kandydaci na radnych wojewódzkich

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach poinformowała o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego

UCHWAŁA nr 32/2024
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie

podania do publicznej wiadomości informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 2 oraz art. 435 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)

Wojewódzka Komisja Wyborcza
uchwala:

§ 1.

 1. Ustala się treść Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zarządza się wydrukowanie wyciągów z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, w brzmieniu stanowiącym:
  1. załącznik nr 2 dla okręgu nr 1;
  2. załącznik nr 3 dla okręgu nr 2;
  3. załącznik nr 4 dla okręgu nr 3;
  4. załącznik nr 5 dla okręgu nr 4;
  5. załącznik nr 6 dla okręgu nr 5;
  6. załącznik nr 7 dla okręgu nr 6;
  7. załącznik nr 8 dla okręgu nr 7
   – do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego, który zapewnia druk wyciągów z Obwieszczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, i ich rozplakatowanie na obszarze województwa śląskiego najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r.
 2. Po jednym egzemplarzu Obwieszczenia i wyciągów z Obwieszczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, należy przekazać niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Grzegorz Jamróz

Zastępca przewodniczącego: Beata Mariola Twardowska

Członkowie:

 1. Krzysztof Ludwik Bogucki
 2. Wanda Halina Brysztel-Mykietyn
 3. Małgorzata Gałązka
 4. Joanna Katarzyna Iwanowska
 5. Justyna Anna Jurczyńska
 6. Krystian Konrad Kałdonek
 7. Aleksandra Małgorzata Majkowska
 8. Katarzyna Matyja
 9. Magdalena Marta Morawska
 10. Marzena Elżbieta Ozga
 11. Marta Ewa Puskarczyk
 12. Marta Joanna Tkacz
 13. Weronika Wacowska
 14. Anna Leokadia Wypiór

/pieczęć Komisji/

Niniejszą uchwałę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Komisarz Wyborczy, zaś jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

Załączniki
Uchwała nr 32/2024 [PDF 124,8kB]
Załącznik nr 1 do uchwały - OBWIESZCZENIE [PDF 330,7kB]
Załącznik nr 2 do uchwały - Okręg nr 1 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 3 do uchwały - Okręg nr 2 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 4 do uchwały - Okręg nr 3 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 5 do uchwały - Okręg nr 4 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 6 do uchwały - Okręg nr 5 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 7 do uchwały - Okręg nr 6 [PDF 3,2MB]
Załącznik nr 8 do uchwały - Okręg nr 7 [PDF 3,2MB]