WKW - skreślenie z listy kandydatów

Wojewódzka Komisja Wyborcza podaje do wiadomości

5 listopada 2014 r. Komisja skreśliła z listy kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 2 (lista nr 8, poz. 9) – w skutek cofnięcia zgody na kandydowanie.

Obwieszczenie KWK
Zobacz również