Wybory samorządowe: 7 kwietnia 2024

 Sala Sejmu Śląskiego. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Sala Sejmu Śląskiego. fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

29 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę wyborów na niedzielę dnia 7 kwietnia 2024 roku. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy.

Załączniki
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [PDF 313,3kB]