Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

 Sala Sejmu Śląskiego / fot. arch. UMWS Tomasz Żak Sala Sejmu Śląskiego / fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na niedzielę dnia 21 października 2018 roku. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy.

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załączniki
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy (pdf) [PDF 311,8kB]
Zobacz również