Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach

Harmonogram dyżurów i skład WKW

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro)
tel. (32) 20 78 200

DATA

GODZINA

8.10.2014
(środa)

11.30 – 15.30

9.10.2014
(czwartek)

11.30 – 15.30

10.10.2014
(piątek)

11.30 – 15.30

13.10.2014 - 14.11.2014

wtorki i czwartki
13.00 – 15.00

15.11.2014
(sobota)

8.00 – 17.00

16.11.2014
(niedziela)

od godz. 7.00 do czasu ustalenia wyników wyborów

Korespondencję do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej można składać bezpośrednio w siedzibie Komisji lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, pok. nr 164


Na podstawie ustawy „Kodeks wyborczy" w związku z niewykonywaniem obowiązków członka komisji 30 października 2014 Komisarz Wyborczy w Katowicach odwołał ze składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach Panią Nicole Polak-Rajczyk.

Postanowienie Nr DKT-7200-4/44


Na podstawie ustawy „Kodeks wyborczy" w związku z pisemnym zrzeczeniem się członkostwa 30 wrzesnia 2014 Komisarz Wyborczy w Katowicach stwierdził wygaśnięcie członkostwa w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach Pani Martyny Ponikowskiej.

Postanowienie Nr DKT-7200-3/44


Na podstawie ustawy „Kodeks wyborczy" po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych Komisarz Wyborczy w Katowicach powołał Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach.

Postanowienie Nr DKT-7200-1/44

Siedziba komisji:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, ul. Ligonia 46, pok. 275 (Sala Szara)