Okręgi wyborcze w województwie śląskim

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz postanowienia nr 20/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego

7
2

miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy 

powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego

7
3

miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory 

powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego

7
4

miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice 

powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego

7
5

miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

5
6

miasta na prawach powiatu: Częstochowa 

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego

5
7

miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Załączniki
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej [PDF 211,6kB]