Okręgi wyborcze w województwie śląskim

 graf. UMWS graf. UMWS
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Załączniki
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej [PDF 211,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o okręgach wyborczych