Okręgi Wyborcze w Województwie


OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/53/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 roku:

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu obejmującego obszar Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Okręg wyborczy numer 1

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego

7
Okręg wyborczy numer 2

miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego

6
Okręg wyborczy numer 3

miasta na prawach powiatów: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego

7
Okręg wyborczy numer 4

miasta na prawach powiatów: Bytom, Gliwice

powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego

7
Okręg wyborczy numer 5 miasta na prawach powiatów: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze 6
Okręg wyborczy numer 6

miasta na prawach powiatów: Częstochowa

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego

5
Okręg wyborczy numer 7

miasta na prawach powiatów: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Marszałek Województwa Śląskiego

Mirosław Sekuła

Obwieszczenie - pdf