Okręg Nr 3


Numer okręgu wyborczego Granice okręgu obejmującego obszar Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
3

miasta na prawach powiatów: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory

powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego

7

Obwieszczenie - pdf


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach


Protokół z wyborów

Wojewódzka Komisja Wyborcza opublikowała protokół wyborów w Województwie Śląskim:

Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik Zestawienie głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3