Okręg Nr 2


Numer okręgu wyborczego Granice okręgu obejmującego obszar Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2

miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego

6

Obwieszczenie - pdf


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach


Wojewódzka Komisja Wyborcza podaje do wiadomości

5 listopada 2014 r. Komisja skreśliła z listy kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 2 (lista nr 8, poz. 9) – w skutek cofnięcia zgody na kandydowanie.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach


Protokół z wyborów

Wojewódzka Komisja Wyborcza opublikowała protokół wyborów w Województwie Śląskim:

Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik Zestawienie głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2


Informacja dotycząca dokonania przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach korekty Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 oraz Protokołu z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego.