Wybory 2018: Okręg Nr 6

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 21 października 2018 roku:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

6

miasta na prawach powiatu: Częstochowa

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego

5

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Załączniki
Obwieszczenie WKW w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego - okręg wyborczy Nr 6 [PDF 187,3kB]
Protokół z wyborów [PDF 486,6kB]
Zestawianie wyników głosowania i podział mandatów w okręgu wyborczym nr 6 [PDF 697,2kB]