Okręg Nr 4

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 21 października 2018 roku:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

4

miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice

powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Załączniki
Obwieszczenie WKW w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego - okręg wyborczy Nr 4 [PDF 147,5kB]
Protokół z wyborów [PDF 486,6kB]
Uchwała - zmiana obwieszczenia w okręgu nr 4 [PDF 80,7kB]
Zestawianie wyników głosowania i podział mandatów w okręgu wyborczym nr 4 [PDF 838,3kB]