Wybory 2018: Okręg Nr 1

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 21 października 2018 roku:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Załączniki
Okręg nr 1 [PDF 147,7kB]
Obwieszczenie WKW w Katowicach w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 1 [PDF 588,8kB]
Protokół z wyborów [PDF 486,6kB]
Uchwała WKW w Katowicach w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 1 [PDF 69,2kB]
Uchwała ws. omyłki pisarskiej w obwieszczeniu WKW okręg 1 [PDF 63,3kB]
Zestawianie wyników głosowania i podział mandatów w okręgu wyborczym nr 1 [PDF 783,8kB]