Okręg Nr 1

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2024:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200