Mniej mandatów w Sejmiku

W następnej kadencji Sejmiku mieszkańców województwa śląskiego będzie reprezentować mniej radnych. Spadek o trzy mandaty to wynik zmian demograficznych

Podczas sierpniowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie liczby radnych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przyczyną zmian w dotychczasowym rozdaniu mandatów jest spadek liczby ludności w województwie. W rejestrze wyborców 31 grudnia 2013 roku figurowało ok. 4,45 mln osób. Tymczasem w każdym województwie na 2 mln mieszkańców przypada ustawowo 30 mandatów. Powyżej tej normy ludnościowej każde rozpoczęte 500 tys. mieszkańców daje dodatkowo 3 mandaty. Oznacza to, że w Sejmiku następnej kadencji liczba radnych spadnie z 48 do 45.

Na mapie wyborczej po jednym radnym ubędzie z następujących okręgów:

  • nr 2 obejmującego Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty bieruńsko-lędziński i pszczyński;
  • nr 3 z Jastrzębiem-Zdrojem, Rybnikiem, Żorami oraz powiatem mikołowskim;
  • nr 6 z Częstochową oraz powiatami częstochowskim, kłobuckim oraz myszkowskim.

Uchwała Sejmiku
Zobacz również