Listy kandydatów do Sejmiku

Obwieszczenie WKW

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach


Wojewódzka Komisja Wyborcza podaje do wiadomości

5 listopada 2014 r. Komisja skreśliła z listy kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 2 (lista nr 8, poz. 9) – w skutek cofnięcia zgody na kandydowanie.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach