Harmonogram dyżurów WKW od 25 marca do 5 kwietnia 2024

Uchwała Nr 35/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Uchwała Nr 35/2024
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie

ustalenia harmonogramu dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wojewódzka Komisja Wyborcza
uchwala:

§ 1.

Ustala się dyżur Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach na dzień:

  1. 27 marca 2024 r. (środa) – w godz. 13:00 do 14:00;
  2. 3 kwietnia 2024 r. (środa) – w godz. 14:00 do 15:00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
Grzegorz Jamróz

Załączniki
Uchwała Nr 35/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach [PDF 95,2kB]