Harmonogram dyżurów WKW od 12 do 16 marca 2024

Uchwała Nr 26/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Uchwała Nr 26/2024
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie

ustalenia harmonogramu dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wojewódzka Komisja Wyborcza
uchwala:

§ 1.

Ustala się harmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach od dnia 12 marca do 16 marca 2024 r.:

  1. 12 marca 2024 r. (wtorek) – w godz. 13:30 do 14:30
  2. 15 marca 2024 r. (piątek) – w godz. 15:00 do 18:00
  3. 16 marca 2024 r. (sobota) – w godz. 10:00 do 13:00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Katowicach
Grzegorz Jamróz

Załączniki
Uchwała Nr 30/2024 WKW z 14 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/2024 [PDF 96,0kB]