Jak głosować w wyborach samorządowych?

W niedzielę 21 listopada wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. Swój głos oddamy także w tym dniu na prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Aby ułatwić głosowanie, każda karta będzie miała inny kolor. W wyborach do rady gminy będzie to kolor biały, do rady powiatu - żółty, do sejmiku - niebieski. Prezydentów, wójtów i burmistrzów wybierać będziemy na kartach w kolorze różowym.

Głos oddaje się stawiając znak „x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego tylko kandydata z jednej listy. Wyjątkiem są wybory do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, w których głosować można najwyżej na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. W przypadku, gdy w wyborach na wójta lub burmistrza występuje tylko jeden kandydat, wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" lub kratce ze słowem „NIE" z lewej strony nazwiska kandydata.

W wyborach do Sejmiku Województwa karta do głosowania jest koloru niebieskiego. Wyborca głosuje, stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów.

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

  • odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
  • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
  • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
  • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono.

W wypadku pomyłki wyborca nie otrzyma drugiej karty.

W tym roku w Województwie Śląskim do udziału w wyborach jest uprawnionych 3 742 034 osoby. O 3 223 mandaty w 184 radach miast, gmin oraz powiatów rywalizuje 19 822 kandydatów. W wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza o 167 stanowisk walczy 540 osób.

Sejmik Województwa Śląskiego liczy 48 mandatów. Rywalizuje o nie obecnie 1047 kandydatów.

W siedmiu okręgach kandydatów wystawiają 23 komitety wyborcze. Konkurencja jest duża. Na jeden fotel w Sejmiku przypada bowiem ok. 22 konkurentów. Najstarszy zgłoszony kandydat ma 85 lat i startuje w Częstochowie. Oprócz niego wśród chętnych do uzyskania mandatu są jeszcze trzy osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia. Najmłodsi kandydaci, a jest ich sześcioro, skończyli w tym roku 18 lat. W tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego wystartuje w sumie 1047 osób, z czego tylko 311 stanowią kobiety. To niespełna 30% wszystkich zgłoszonych kandydatów. Średnia wieku potencjalnych radnych wynosi 44 lata.
Zobacz również