Apel o udział w wyborach samorządowych

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych wszystkich szczebli marszałek Bogusław Śmigielski zwrócił się z apelem do mieszkańców regionu

Apel
do mieszkańców Województwa Śląskiego
o wzięcie udziału w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku

W niedzielę 21 listopada br. po raz kolejny będziemy wybierać naszych przedstawicieli do władz samorządowych – Sejmiku Województwa, rad gmin i powiatów, prezydentów, burmistrzów oraz sołtysów.

Udział w wyborach to nasz przywilej i obywatelski obowiązek. W swojej najnowszej historii samorząd sprawdził się jako dobry gospodarz, który sprawnie potrafi rozwiązywać problemy swych społeczności. Samorząd to także najlepsza forma uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Nowocześniejsze szpitale, nowe szkoły, obiekty sportowe, lepsze drogi, sprawne wodociągi i nowe miejsca pracy świadczą najlepiej o skuteczności władz samorządowych. W dniu wyborów mamy przywilej oddania głosu na naszych przedstawicieli, którzy w naszym imieniu będą jak najlepiej zarządzać naszym wspólnym dobrem.

Dzień 21 listopada stawia przed nami niełatwe zadanie: wspólnie musimy dokonać wyboru 96 wójtów, 47 burmistrzów i 24 prezydentów miast spośród 540 kandydatów na te stanowiska. Ponadto, w 1224 okręgach wyborczych, łącznie na ławach radnych dzięki naszym głosom zasiądzie 3 223 radnych, a o miejsce w sejmiku liczącym 48 osób walczy 1047 kandydatów.

Wybory samorządowe to święto społeczeństwa obywatelskiego, święto demokracji lokalnej. Pospieszmy licznie do urn w poczuciu wspólnoty wyborców. W województwie śląskim jest nas 3,8 milionów.

Jestem przekonany, że przyszli samorządowcy, dzięki Państwa głosom, będą przez kolejne cztery lata wypełniać swoją misję, kierując się przede wszystkim dobrem ogółu. To cena naszej jak najliczniejszej obecności w lokalach wyborczych tego dnia.

Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego
Zobacz również