Wybory 2010: Listy kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH
z dnia 29 października 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 167 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą", Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów, stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Załączniki
Okręg nr 7 [PDF 47,0B]
Okręg nr 6 [PDF 40,0B]
Okręg nr 5 [PDF 44,0B]
Okręg nr 4 [PDF 41,0B]
Okręg nr 3 [PDF 38,0B]
Okręg nr 2 [PDF 40,0B]
Okręg nr 1 [PDF 40,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Wykaz kandydatów na radnych - wyszukiwarka
Obwieszczenie WKW w Katowicach z 9 listopada 2010 w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 5
Obwieszczenie WKW w Katowicach w sprawie sprostowania Obwieszczenie z 29 października 2010
Obwieszczenie WKW w Katowicach z 17 listopada 2010 dotczące kart do głosowania