Jak głosować w wyborach?

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na podstawie ustawy „Ordynacja wyborcza" Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wzory informacji o sposobie głosowania w wyborach m.in. do sejmików województw.

Załączniki do uchwały PKW
z 11 października 2010 r. (fragment)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

  • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
  • wyborca głosuje, stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

  • odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
  • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
  • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
  • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono.Zobacz również