Jak głosować w wyborach samorządowych?

W niedzielę 12 listopada wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. Swój głos oddamy na prezydentów, burmistrzów i wójtów.
Aby ułatwić głosowanie, każda karta będzie miała inny kolor. W wyborach do rady gminy będzie to kolor biały, do rady powiatu – żółty, do sejmiku – niebieski. Prezydentów, wójtów i burmistrzów wybierać będziemy na kartach w kolorze różowym. Głos oddaje się stawiając znak „x” w kratce z lewej strony nazwiska jednego tylko kandydata z jednej listy. Wyjątkiem są wybory do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, w których głosować można najwyżej na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. W przypadku, gdy w wyborach na wójta lub burmistrza występuje tylko jeden kandydat wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub kratce ze słowem „NIE” z lewej strony nazwiska kandydata. Głos jest nieważny w przypadku oddania głosu na kandydatów z różnych list, lub gdy wyborca nie wybierze nikogo. W wypadku pomyłki wyborca nie otrzyma drugiej karty. W tym roku w województwie do udziału w wyborach jest uprawnionych 3 806 220 osób. O 3 220 mandatów w radach miast, gmin oraz powiatów rywalizuje 21 988 kandydatów. W wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza o 167 stanowisk walczy 609 osób. Sejmik Województwa Śląskiego liczy 48 mandatów. Rywalizuje o nie obecnie 930 kandydatów. Ich średnia wieku wynosi 45,5 lat. Trzech najmłodszych ma 18 lat, najstarsza kandydatka natomiast 81. Przeciętnie na listach co czwarta osoba w szrankach wyborczych jest kobietą. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 6:00 do 20:00. Udając się do głosowania należy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
Linki do stron zewnętrznych
Geografia wyborcza w regionie (strona PKW)