Listy kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Katowicach


OBWIESZCZENIE

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH

z dnia 20 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 167 w związku z art. 109 ust. 5 oraz art. 64la ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów:
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Wykaz kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego