WKW o korekcie zestawienia wyników głosowania i podziale mandatów

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Informacja dotycząca dokonania przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach korekty Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 oraz Protokołu z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach

Uchwała nr 64/2014 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach


Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik Zestawienie głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2