Okręgi wyborcze w województwie śląskim

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. Nr 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/53/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach dla wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 21 października 2018 roku:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu obejmującego obszar

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego

7
2

miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy 

powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego

6
3

miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory 

powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego

7
4

miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice 

powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego

7
5

miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

6
6

miasta na prawach powiatu: Częstochowa 

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego

5
7

miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, sala nr 275 (I piętro), tel. (32) 20 78 200

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa

Załączniki
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym [PDF 134,5kB]