Kandydaci na radnych wojewódzkich

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach poinformowała o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 32/2018
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie

podania do publicznej wiadomości informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 2 oraz art. 435 § 1 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.)

Wojewódzka Komisja Wyborcza
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się treść Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zarządza się wydrukowanie wyciągów z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, w brzmieniu stanowiącym:

1) załącznik nr 2 dla okręgu nr 1;

2) załącznik nr 3 dla okręgu nr 2;

3) załącznik nr 4 dla okręgu nr 3;

4) załącznik nr 5 dla okręgu nr 4;

5) załącznik nr 6 dla okręgu nr 5;

6) załącznik nr 7 dla okręgu nr 6;

7) załącznik nr 8 dla okręgu nr 7

– do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego, który zapewnia druk wyciągów z Obwieszczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, i ich rozplakatowanie na obszarze województwa śląskiego najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

2. Po jednym egzemplarzu Obwieszczenia i wyciągów z Obwieszczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 należy przekazać niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

1. Leszek Krystian Nasiadko

Zastępca Przewodniczącego:

2. Roman Bolczyk

Członkowie:

3. Paweł Karol Gąsiorczyk
4. Marzena Agata Łatka
5. Elżbieta Teresa Mądry
6. Helena Anna Piksa
7. Roman Marcin Sieroń
8. Andrzej Tomasz Sobolewski
9. Maciej Tadeusz Tomczykiewicz
10. Piotr Wazl

Załączniki
Okręg nr 1 [147,7kB]
Okręg nr 2 [198,6kB]
Okręg nr 3 [201,0kB]
Okręg nr 4 [147,5kB]
Okręg nr 5 [199,2kB]
Okręg nr 6 [187,3kB]
Okręg nr 7 [195,5kB]
Obwieszczenie WKW w Katowicach w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 1 [588,8kB]
Obwieszczenie WKW w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 3 [189,7kB]
Uchwała WKW w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 3 [70,8kB]
Uchwała WKW ws. zmiany obwieszczenia w okręgu nr 4 [80,7kB]
Uchwała WKW w Katowicach w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 1 [69,2kB]
Uchwała WKW ws. omyłki pisarskiej w obwieszczeniu WKW okręg 1 [63,3kB]
Uchwała WKW ws. podania do publicznej wiadomości obwieszczeń o listach [74,5kB]