Kandydaci

2010-10-29

Listy kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH
z dnia 29 października 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 167 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą", Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów, stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Wybory 2010

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.
Strona wybory.slaskie.pl będzie aktualizowana na bieżąco.
Znajdziedzie tu Państwo m.in. listę zarejestrowanych komitetów wyborczych i kandydatów na radnych wojewódzkich, wyniki głosowania oraz bieżące informacje dotyczące wyborów.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
tel. centrala +48 (32) 20 78 888 e-mail: wybory@slaskie.pl