www.silesia-region.pl
  szukaj

2006-11-10

Jak głosować w wyborach samorządowych?

W niedzielę 12 listopada wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. Swój głos oddamy na prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Aby ułatwić głosowanie, każda karta będzie miała inny kolor. W wyborach do rady gminy będzie to kolor biały, do rady powiatu – żółty, do sejmiku – niebieski. Prezydentów, wójtów i burmistrzów wybierać będziemy na kartach w kolorze różowym.

Głos oddaje się stawiając znak „x” w kratce z lewej strony nazwiska jednego tylko kandydata z jednej listy. Wyjątkiem są wybory do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, w których głosować można najwyżej na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

W przypadku, gdy w wyborach na wójta lub burmistrza występuje tylko jeden kandydat wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub kratce ze słowem „NIE” z lewej strony nazwiska kandydata.

Głos jest nieważny w przypadku oddania głosu na kandydatów z różnych list, lub gdy wyborca nie wybierze nikogo. W wypadku pomyłki wyborca nie otrzyma drugiej karty.

W tym roku w województwie do udziału w wyborach jest uprawnionych 3 806 220 osób. O 3 220 mandatów w radach miast, gmin oraz powiatów rywalizuje 21 988 kandydatów. W wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza o 167 stanowisk walczy 609 osób.

Sejmik Województwa Śląskiego liczy 48 mandatów. Rywalizuje o nie obecnie 930 kandydatów. Ich średnia wieku wynosi 45,5 lat. Trzech najmłodszych ma 18 lat, najstarsza kandydatka natomiast 81. Przeciętnie na listach co czwarta osoba w szrankach wyborczych jest kobietą.

Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 6:00 do 20:00. Udając się do głosowania należy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Geografia wyborcza w regionie (strona PKW)


.: powrót :.

Wyniki

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.
Strona wybory.silesia-region.pl będzie aktualizowana na bieżąco. Znajdziedzie tu Państwo m.in. listę zarejestrowanych komitetów wyborczych i kandydatów na radnych wojewódzkich, wyniki głosowania oraz bieżące informacje dotyczące wyborów.

• Państwowa Komisja Wyborcza

• silesia-region.pl

 
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (RPO) ma charakter strategiczny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów w kontekście celów i osi priorytetowych określonych w SWW a także krótki opis poszczególnych działań realizowanych w jego ramach. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system jego realizacji. RPO jest także głównym instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020. Województwo Śląskie, konsultacje społeczne, konferencje, warsztaty, RPO, ROP, program operacyjny, regionalny, Narodowy Plan Rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Wytyczne Wspólnoty, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.