www.silesia-region.pl
  szukaj

2006-11-07

Obwieszczenie WKW z 7 listopada 2006

w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu nr 5

Treść Obwieszczenia WKW z 7 listopada 2006


.: powrót :.

Wyniki

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.
Strona wybory.silesia-region.pl będzie aktualizowana na bieżąco. Znajdziedzie tu Państwo m.in. listę zarejestrowanych komitetów wyborczych i kandydatów na radnych wojewódzkich, wyniki głosowania oraz bieżące informacje dotyczące wyborów.

• Państwowa Komisja Wyborcza

• silesia-region.pl

 
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (RPO) ma charakter strategiczny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów w kontekście celów i osi priorytetowych określonych w SWW a także krótki opis poszczególnych działań realizowanych w jego ramach. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system jego realizacji. RPO jest także głównym instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020. Województwo Śląskie, konsultacje społeczne, konferencje, warsztaty, RPO, ROP, program operacyjny, regionalny, Narodowy Plan Rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Wytyczne Wspólnoty, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.