www.silesia-region.pl
  szukaj

2006-09-13

Komunikat o liczbie mieszkańców

Liczba mieszkańców w gminach województwa śląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2005.

więcej :.

2006-09-13

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach

Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego

więcej :.

2006-09-12

Kalendarz Wyborczy

Ustalono kalendarz wyborów samorządowych w roku 2006

więcej :.

2006-09-12

Prawo wyborcze

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego, Ordynacja wyborcza, Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz inne akty prawne.

więcej :.

2006-09-11

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 2006

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.

więcej :.

.: poprzedni | 1 | 2 | 3 |  

Wyniki

Na stronie zamieszczone będą obwieszczenie Marszałka dotyczące wyborów do Sejmiku, mapa okręgów wyborczych, kalendarz wyborczy, a także niezbędne akty prawne.
Strona wybory.silesia-region.pl będzie aktualizowana na bieżąco. Znajdziedzie tu Państwo m.in. listę zarejestrowanych komitetów wyborczych i kandydatów na radnych wojewódzkich, wyniki głosowania oraz bieżące informacje dotyczące wyborów.

• Państwowa Komisja Wyborcza

• silesia-region.pl

 
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (RPO) ma charakter strategiczny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów w kontekście celów i osi priorytetowych określonych w SWW a także krótki opis poszczególnych działań realizowanych w jego ramach. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system jego realizacji. RPO jest także głównym instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020. Województwo Śląskie, konsultacje społeczne, konferencje, warsztaty, RPO, ROP, program operacyjny, regionalny, Narodowy Plan Rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Wytyczne Wspólnoty, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.